Choď na obsah Choď na menu
 


· z hľadiska formy rozčleňujeme odvodené slová na dve slovotvorné časti (binárny princíp):
1. slovotvorný základ:
a) neodvodené slová (dom)
b) odvodené slová (dokončiť)
c) zložené slová alebo slovné spojenia (veľkomesto, Banská Bystrica)
d) predložkové spojenia (pod zemou)
2. slovotvorný formant:
a) slovotvorná prípona (ufix)
b) slovotvorná predpona (prefix)